Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Resultatet fra valgforsamlingen 15. september

Følgende 15 personer er valgt til menighedsrådet ved valgforsamlingen i Østervangkirken tirsdag den 15. september 2020. Medlemmerne er listet i rækkefølge, således at personen med flest stemmer står øverst:

 1. Anna Maria Enemark
 2. Benny Klitbo
 3. Tommy Carlsen
 4. Jette Skovgaard
 5. Carl-Erik Denning
 6. Svend-Erik Reeløv-Pedersen
 7. Marie Nygaard Nielsen
 8. Annette Normind Thomsen
 9. Kenneth Lange
 10. Tinne Christensen
 11. Angelica B. Lund
 12. Maj-Lis Sirkka Jørgensen
 13. Flemming Ibsen
 14. Anne-Mette Faurholdt
 15. Lizzy Malling Sørensen

Følgende 3 personer er valgt som stedfortrædere til menighedsrådet. Stedfortræderne er listet i rækkefølge, således at stedfortræderen med flest stemmer står øverst:

 1. Annie Friis
 2. Inge Rose
 3. Ove Kongsløv

Det nye menighedsråd tiltræder første søndag i advent, dvs. søndag den 29. november, med mindre der senest 4 uger efter valgforsamlingen indgives en alternativ kandidatliste, der dermed udløser afstemningsvalg.

Da der ikke ved fristens udløb, den 13. oktober 2020 klokken 0.00 er indkommet yderligere kandidatlister, er det ovennævnte resultat, der er gældende.

Hvad laver et menighedsråd?

Sognets kirkelige og administrative anliggender styres af menighedsrådet. Hovedopgaverne er:

 • At administrere kirkens bygninger, dvs. kirker, kirkegårde, præstegårde og sognegårde
 • At forestå sognets økonomi gennem budgetter, regnskaber og økonomistyring
 • At medvirke ved ansættelse af sognets præster
 • At være arbejdsgiver for kirkens ansatte ud over præsterne
 • At deltage i valg af provstiudvalg og stiftsråd
 • At styrke kirkens liv og vækst
 • At synliggøre kirken og dens arbejde

Måske har du også lyst til at varetage en af de spændende poster i rådet: Formand, næstformand, kasserer, kirkeværge (ansvar for kirkens bygninger), kontaktperson (kontakten til medarbejderne), ligesom du kan deltage i eller være formand for nogle af rådets udvalg.