Aktivitetsudvalg

Udvalget beskæftiger sig med kirkens liv og vækst og planlægger blandt andet alle aktiviteter i forbindelse med sogneaftener, special gudstjenester, koncerter m.m.

Udvalget har følgende medlemmer:

  • Flemming Ibsen, formand

  • Hanne Enevoldsen, næstformand

  • Anne-Mette Faurholdt

  • Inge Rose

  • Jette Skovgaard

  • Lissi B. Jensen

  • Tinne Christensen

  • Elisabeth Arendt

  • Troels Brøgger Hansen (organist)
  • Susanne Dyhr (organist)

Ophavsret: