Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsrådet – nye medlemmer til spændende periode!

Menighedsrådet – nye medlemmer til spændende periode!
Udgivet af Lene Møller, fre d. 1. jul 2022, kl. 00:00
Nyheder

Af Tage Kleinbeck

Der skal snart vælges nye medlemmer til en ny periode i Glostrup Sogns menighedsråd. Hvis du gerne vil vide mere, så læs videre her og læs om datoen den 20. september 2022 nede i bunden!

Første søndag i advent 2022 går det nyvalgte menighedsråd i Glostrup i gang med en ny to-årig funktionsperiode. Det bliver to særdeles spændende år med nogle meget vigtige overskrifter:

Ny Sognegård

Efter en lang byggeproces med corona-forsinkelser vil den nye Sognegård stå klar til brug lige før det nye menighedsråd går i gang. Det bliver et pragtfuldt hus med gode rammer, som det nye menighedsråd skal få fyldt med fællesskab og gode aktiviteter til glæde for Glostrups borgere og det kirkelige liv i sognet.

Fællesskab efter corona-tristhed

Covid 19 ødelagde mange fællesskaber i samfundet og forhindrede også i månedsvis mange aktiviteter for børn og voksne, unge og gamle i vores kirker. Mange blev ramt af ensomhed og modløshed. I kirkerne skal vi være med til at få livsglæden til at blomstre påny og hjælpe mennesker til at genfinde nogle af de fællesskaber, som de måske tabte forbindelsen til under coronaen.

Den grønne omstilling

Der skal sættes fuldt blus på den grønne omstilling også i kirkerne. Det bliver en vigtig arbejdsopgave for menighedsrådet i den kommende periode. Det handler om resurseforbruget både i kirkerne og Sognegården, i præsteboligerne, på Krematoriet og på kirkegårdene. Det handler om biodiversitet, affaldssortering og klimavenligt udstyr og maskiner. Men i kirken – af alle steder – handler det i høj grad også om at sætte ord på vores ansvar for Guds skaberværk og ikke mindst at forkynde tro og håb for fremtiden, så klimaangst ikke forhindrer os i at handle.

Ledelse og arbejdsmiljø

Menighedsrådet har for nylig ansat ny sognepræst, der tiltræder den 15. august. Men også de kommende år vil menighedsrådet skulle ansætte nye medarbejdere for nogle, der stopper. Og hele tiden er det en vigtig opgave at sikre en god ledelse for alle, der har deres daglige, professionelle virke i sognet.

- Vil du være med?

Tirsdag den 20. september 2022 kl. 19.00 afholdes i Østervangkirken den lovbestemte Valgforsamling, hvor menighedsrådet for 2023-2024 i Glostrup Sogn vælges. Der skal vælges 15 medlemmer og et antal suppleanter. Nogle af de nuværende medlemmer genopstiller, andre stopper. Hvis du kunne overveje at stille op som kandidat til Rådet, så skal du møde op denne tirsdag aften.

Alle folkekirkemedlemmer, der bor i Glostrup Sogn (eller som har løst sognebånd til en af sognets præster), har stemmeret ved valget og har også ret til at stille op til valget som kandidat.

Denne aften sammensættes altså det nye menighedsråd. Hvis der ikke senest 4 uger efter den 20. september er indgivet andre kandidatlister, vil valgets udfald ved Valgforsamlingen være endeligt bekræftet.

Du kan læse mere om valget ved på retsinformation.dk at søge efter ”Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd”.