Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Resultatet af Glostrup Sogns valgforsamling

Resultatet af Glostrup Sogns valgforsamling
Udgivet af Lene Møller, tor d. 22. sep 2022, kl. 11:45
Nyheder

Glostrup Sogn har i medfør af lov om valg til menighedsråd afholdt valgforsamling tirsdag den 20. september 2022.

Funktionsperioden for det kommende menighedsråd er 27. november 2022 – 30. november 2024.

Der skal vælges 15 medlemmer til menighedsrådet i Glostrup Sogn, og valgforsamlingen valgte følgende medlemmer:

 • Benny Klitbo
 • Kenneth Lange
 • Anna Maria Enemark
 • Anders Ravn
 • Svend-Erik Reeløv-Pedersen
 • Angelica Brunk Lund
 • Annie Athena Friis
 • Anne Martinne Christensen
 • Ina-Maria Nielsen
 • Marie Nygaard Nielsen
 • Flemming Ibsen
 • Annette Enegård Thomsen
 • Pernille Lykkestrand Petersen
 • Jan Brundby
 • Ove Kongsløv

Valgforsamlingen valgte desuden følgende 3 suppleanter til det kommende menighedsråd:

 • Stig Skalshøi Christensen
 • Gitte Wallin
 • Lise-Lotte Kiær


Indgivelse af kandidatliste(r)

Der kan indtil og senest tirsdag den 18. oktober 2022 indgives kandidatliste(r) til Glostrup Sogns valgbestyrelse, hvorved der udløses afstemningsvalg.

Alle regler for indgivelse af kandidatliste fremgår af ”Cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd” (CIR1H nr 9171 af 28/02/2022). Dette cirkulære findes på www.retsinformation.dk

En kandidatliste skal i givet fald indgives ved anvendelse af en formular udarbejdet af kirkeministeriet. Formularen kan udskrives fra www.menighedsraadsvalg.dk

Kandidatlisten skal være underskrevet af 15 stillere, som alle skal have stemmeret i Glostrup Sogn.


Kandidatlisten afleveres til:

Annette Enegård Thomsen, formand for Glostrup Sogns valgbestyrelse eller

Tage Kleinbeck, kordegn

på adressen:

     Glostrup Kirkekontor

     Odinsvej 13

     2600 Glostrup

Kirkekontorets åbningstider er mandage-fredage kl. 9-13 og torsdage tillige kl. 15-17.

Hvis der ikke senest tirsdag den 18. oktober 2022 foreligger andre kandidatlister, er valget af de ovennævnte 15 personer til Glostrup Menighedsråd endeligt.

Glostrup Menighedsråd

Valgbestyrelsen