Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vi skruer ned for varmen

Vi skruer ned for varmen
Udgivet tor d. 6. okt 2022, kl. 11:55
Nyheder

Vi går en mørk og kold sæson i møde, og vi skal alle gøre en indsats for at spare på energiforbruget. I kirkerne er der derfor skruet ned for temperaturen (til 19 grader), og nogle vil måske også lægge mærke til, at der denne vinter vil være slukket for aftenbelysningen. Hvor vi sidste vinter skulle holde afstand til hinanden – vil -  vil der denne vinter muligvis være behov for at rykke tættere sammen for at holde varmen. 

Når vi skærer ned for energiforbruget, reducerer vi også vores CO2-udledning. I foråret nedsatte menighedsrådet i Glostrup Sogn en arbejdsgruppe, der skal undersøge og identificere, hvilke tiltag der kan tages og/eller igangsættes for at reducere CO2-udledningen og derved få Glostrup Sogn i en grønnere retning. Arbejdet med grøn omstilling har vi været i gang med i flere år, men det er første gang, vi arbejder med konkrete områder. 

Kerneområderne, som arbejdsgruppen har fokus på, er: 

• Affald: Kan mængden af engangsservice reduceres? Kan affald kildesorteres og genanvendes på samme måde som i husholdninger?

• Indkøb: Kan vores indkøb gøres mere miljørigtige? Kan vi i højere grad lægge vægt på økologi og/eller dansk producerede varer?

• Kirkegårde og udearealer: Kan arbejdet med biodiversitet og natur fremmes? 

• Energiforbrug: Identificere og undersøge energibesparende og miljøforbedrende tiltag på sognets bygninger.

I Glostrup Sogn handler grøn omstilling om at tage ansvar for Guds skaberværk og om at forholde sig til det omgivende samfund. Vi har derfor også takket ja til at deltage i dialogforummet ”Grønt Råd”, som er et samarbejde mellem foreninger, interessegrupper, politikere og administrationen i Glostrup Kommune. Emnerne, der bliver drøftet i forummet, er natur og miljø samt bæredygtig udvikling i kommunen.

Vi er som kirke opmærksomme på, at der er mange ting, at forholde sig til på den ”grønne dagsorden”. Torsdag den 3. november kl. 19.00 har vi inviteret Mickey Gjerris til ”Sogneaften” i Østervangkirken for at holde et foredrag om Kristendom, etik og klima. Mickey Gjerris er uddannet teolog og arbejder som lektor i bioetik ved Det Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Han har de sidste 20 år forsket i etiske spørgsmål vedrørende natur, etik, teknologi og mennesker og har udgivet en lang række artikler og bøger om disse emner. 


Af Angelica Brunk Lund