Sognegårdsbyggeriet.

Udgivet af Carl-Erik Denning, man d. 22. jun 2020, kl. 00:00
Refleksioner

Det er i øjeblikket meget "op ad bakke" for byggeriet af den nye sognegård.

Som det fremgår af billedet står der stadig et stykke mur tilbage af den gamle sognegård. Dette skyldes, at det ikke er muligt at få afbrudt forbindelsen til gasforsyningen, til den nu nedrevne bygning før i uge 30. Nedrivningsentreprenøren kan derfor ikke fortsætte med at klargøre grunden til nybyggeriet før dette er sket.

Men én ulykke kommer jo sjældent alene, for den entreprenør, som vi havde valgt til at stå for opførelsen af den nye sognegård, gik lige før pinse konkurs. Menighedsrådet har derfor sendt følgende pressemeddelelse til Folkebladet:

Byggekonkurs forsinker sognegård.  

Byggeriet af Glostrups nye sognegård skulle have været påbegyndt i uge 26. Vinder af licitationen blev Anker Hansen & Co i Frederikssund, men desværre gik virksomheden konkurs i begyndelsen af juni. Anker Hansen & Co kom med det laveste tilbud på hovedentreprisen, og blev godkendt af Glostrup menighedsråds byggerådgivere, SKALA arkitekter, som har udarbejdet projektet. - Anker Hansen & Co havde i seneste regnskabsår en egenkapital på 40,5 millioner og en årlig omsætning på 330 millioner, så ingen kunne have forudset det her, udtaler næstformand for menighedsrådet Carl-Erik Denning, og fortsætter: - Konkursen blev offentliggjort umiddelbart inden vi underskrev kontrakten, så vores rådgivere har anbefalet, at vi gennemfører en ny udbudsrunde og licitation. Denne forventes afsluttet umiddelbart efter sommerferien, hvorefter byggeriet kan gå i gang meget hurtigt. 

Glostrup Menighedsråd er tilfredse med, at vi ikke har nogen udgifter i klemme i forhold til konkursen, idet vi ikke har betalt penge til firmaet og heller ikke havde underskrevet den endelige kontrakt med firmaet. Derfor regner vi med at der kun vil være tidsmæssige belastninger, som i sig selv kan være svære nok. 

De hidtidige bygninger på Østervej 6-8 er på nuværende tidspunkt revet ned. 

Glostrups nye sognegård blev offentliggjort på Glostrup kulturnat efteråret 2018. Bygningen, som opføres i røde sten, bliver på ca. 1.100 m2 og kommer til at indeholde kontorer, mødelokaler og en stor mødesal. Under byggeperioden har Glostrup Menighedsråd lejet kontorfaciliteter på Odinsvej 13. Kontoret er, på grund af Covid-19, endnu ikke åbent for personlige henvendelser fra borgerne, men det forventes at ske snart. 

Byggeperioden forventes at udgøre ca. 18 måneder, således at den nye sognegård kan tages i brug senest i foråret 2022. – Der er således tale om en forsinkelse på ca. 2-3 måneder i forhold til det oprindelige projekt, og det må vi jo leve med, udtaler Carl-Erik Denning. 

Denne pressemeddelelse forventer vi bliver bragt i Folkebladet i denne uge.

Ophavsret: