Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Alsidig kontormedarbejder til stort sogn (gerne kordegn)

Alsidig kontormedarbejder til stort sogn (gerne kordegn)
Udgivet tor d. 25. nov 2021, kl. 12:00
Ledige stillinger

En attraktiv stilling som medarbejder på Glostrup Sogns kirkekontor er ledig til besættelse snarest. Stillingen er på 30 timer om ugen med mulighed for senere forøgelse af timetallet.

Medarbejderen vil få kontor på kirkekontoret, Odinsvej 13, 2600 Glostrup – men fra sommeren 2022 i vores nybyggede Sognegård lige ved Glostrup kirke.


Om stillingen

For nylig gik vores regnskabsfører gennem mere end 20 år på pension. Efterfølgende har vi overdraget den daglige regnskabsføring og lønadministration til sognesamarbejdet Kirkeadministration (KAM). Det betyder, at der i den kommende stilling vil være plads til at lave andre ting, omend en vigtig funktion stadig vil være at fungere som kontaktperson til KAM og tilvejebringe de nødvendige oplysninger til regnskabsføring, lønudbetaling m.v.

Det betyder, at stilingen kan sammensættes ud fra flere elementer:

  • Forberedende arbejde vedr. betalinger, regnskab, løn m.v. til KAM, herunder kontakt til menighedsrådsmedlemmer og medarbejdere
  • Sekretariatsbistand, korrespondance, mødeforberedelse m.v. for menighedsrådet
  • Kommunikationsopgaver, trykte og digitale medier
  • Personregistrering, aflastning for den nuværende kordegn
  • Koordinering af frivillige
  • Værtsfunktion i den nye Sognegård
  • Kirketjeneste som kordegn

 

Du vil ikke kunne det hele, og det ved vi godt.

Derfor tænker vi at se denne stilling i sammenhæng med de to eksisterende stillinger på kirkekontoret, nemlig personaleleder/kordegn og fuldtids kordegn, sådan at de tre tilsammen bedst muligt kan dække de nævnte opgaver.

 

Derfor:

Hvis du er dygtig på nogle af ovennævnte områder – evt. er uddannet kordegn – så søg stillingen, og lad os se, hvordan vi kan få kompetencerne til at passe sammen på bedste vis. Du vil komme til en arbejdsplads, der er kendetegnet ved et godt og tillidsfuldt og humørfyldt samarbejde på kryds og tværs af menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i kirkerne og på kirkegårdene.

 

Om sognet

Glostrup Sogn er geografisk sammenfaldende med Glostrup Kommune. Der bor 23.126 mennesker i sognet, hvoraf 15.181 er medlem af folkekirken.

Sognet har Glostrup Kirke fra 1100-tallet og Østervangkirken fra 1970 samt eget begravelsesvæsen med to kirkegårde, krematorium og mange bisættelser fra Krematoriekapellet. Herudover er der månedlige gudstjenester på sognets tre plejehjem, på Rigshospitalet-Glostrup samt på Psykiatrisk Center Glostrup. Sognet har fem præster på fuld tid samt en hospitalspræst på halv tid. En ny sognegård er for tiden under opførelse ved siden af Glostrup Kirke og vil, når den er indviet til næste sommer, betyde stærkt forbedrede rammer for sognets aktiviteter.

 

Løn- og ansættelsesforhold

Du vil blive ansat efter kordegne-overenskomst.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 samt Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Årslønnen aftales inden for intervallet 277.497,52 kr. – 343.221,06 kr.  (nutidskroner). Der er desuden rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.655,85 kr. (nutidskroner). Endelig er der et årligt OK-tillæg på 835,75 kr. (nutidskroner). Hertil kommer et pensionsbidrag på 18 %. Lønnen vil være kvoteret i forhold til stillingens timetal.

Lønindplaceringen forhandles efter kvalifikationer og opgaver. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

 

Overgår den nye medarbejder direkte fra en tjenestemandsansættelse som kordegn, har den ansatte ret til at bevare sin status som tjenestemand. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Hvis den, der ansættes, ikke allerede er uddannet kordegn, skal den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres inden for de første to år af ansættelsen.

Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Kontakt, ansøgningsfrist m.v.

Yderligere oplysninger om sognet og stillingen kan søges på www.glostrupsogn.dk eller hos:

Personaleleder Tage Kleinbeck, tlf. 4361 3311, e-mail: tkl@km.dk

Menighedsrådsformand Benny Klitbo, tlf. 4028 6500, e-mail: bklitbo@outlook.dk

Ansøgning med bilag sendes pr. mail til glostrup.sogn@km.dk senest søndag den 12. december inden midnat.


Link til stillingsopslag i PDF -->> Alsidig kontormedarbejder