Budgetudvalg

Udvalget varetager det overordnede tilsyn med økonomien, herunder udarbejdelse af årbudgetter og regnsabsopfølgninger. Udvalgsmedlemmerne består af den valgte kasserer som formand, alle udvalgsformænd samt de to præster, der sidder i forretningsudvalget.