Onsdag d. 15. maj 2019, kl. 19:00

Borgermøde om den kommende, nye Sognegård.

Arkitektfirmaets SKALAs forslag til ny Sognegård fremlægges ligesom Glostrups kommunes lokalplanforslag for området. Der vil være lejlighed til stille spørgsmål og kommentere planerne.

Sted
Sognegården, Østervej 8, 2600 Glostrup
Pris
Gratis