Fødsel

Et nyfødt barn skal registreres i det sogn, hvor moderen bor. Fra jordemoderen (hospitalet) modtager kordegnen en fødselsanmeldelse. På baggrund af denne bliver barnet registreret i Den Elektroniske Kirkebog og i Det Centrale Personregister (CPR).
Er forældrene ikke gift kan de på www.borger.dk med deres NemID udfylde en Omsorgs- og ansvarserklæring. Det skal ske senest 14 dage efter barnets fødsel. Herefter vil kirkekontoret registrere barnet og forældrene og fremsende en Fødselsattest.
Ophavsret: