Kommunikationsudvalg

Udvalget varetager arbejdet med udgivelsen af de fire årlige sogneblade, samt kommunikation med presse, kirkelige medier etc.

Udvalget har følgende medlemmer:

  • Inge Rose, formand og redaktør

  • Flemming Ibsen, næstformand

  • Kenneth Lange

  • Elisabeth Arendt (suppleant Dorte Thomsen)

  • Tage Kleinbeck (personaleleder) 
  • Per T. Hansen (tilforordnet)