Navngivning

Barnet skal have navn senest 6 måneder efter fødslen enten ved dåb eller ved digital anmeldelse.
Hvis barnet skal døbes, henvender man sig til kirkekontoret ved den kirke, hvor man ønsker sit barn døbt.
Skal barnet ikke døbes skal man via www.borger.dk med NemID navngive barnet med dets fulde navn. 
Barnet kan få moderens eller faderens mellemnavn eller efternavn, som efternavn. Det navn, der ikke vælges, kan barnet få som mellemnavn.
Et barn skal have et eller flere fornavne. Som fornavn må ikke vælges et navn, der kan blive til ulempe for barnet.
På Ankestyrelsens hjemmeside (www.familiestyrelsen.dk/samliv/navne/soeginavnelister/godkendtefornavne/) findes en fortegnelse over godkendte fornavne.
Ophavsret: