Ny præst til Glostrup Sogn

Da en af vore præster, efter mange års virke, har valgt at gå på pension, søger Glostrup Sogn en idérig sognepræst med visioner, godt humør og gåpåmod.


Glostrup Sogn er et af Danmarks største sogne med 21. 000 indbyggere og ca. 16. 000 medlemmer af folkekirken. Sognet er præget af mange kirkelige handlinger samt en vifte af forskellige aktiviteter for både børn og voksne. Der er to kirker i sognet: Glostrup Kirke fra omkring 1180 og Østervangkirken, der blev indviet i 1970. Der er endvidere et krematorium med tilhørende kirkegård.
Ud over den ledige præstestilling er der ansat fire sognepræster samt en hospitalspræst med 10 % tilknytning til sognet. Der er distriktsdeling, idet der dog tilstræbes en ligelig fordeling af de kirkelige handlinger i sognet. Alle præster forretter tjenester i begge kirker, på sognets tre plejehjem samt i tilhørende kapeller på krematorium og sygehus. Konfirmanderne i sognet undervises i ottende klasse, og hver præst har 2 hold.
Da der ikke er tilknyttet tjenestebolig til stillingen, stilles præstekontor til rådighed i Østervangkirken.
Vi søger en sognepræst, der vil indgå i et tæt og positivt samarbejde med menighedsrådet og kirkens ansatte om de mangeartede opgaver i sognet.
Den nye præst vil få rig mulighed for at sætte sit præg på sognet. Vi er åbne for nye tiltag og initiativer samtidig med, at vi sætter stor pris på et velfungerende samarbejde i et allerede etableret team.
Spørgsmål om stillingen kan rettes til menighedsrådsformand og kontaktperson Tommy Carlsen: tlf. 26375013 / tommy.carlsen@comxnet.dk

Med venlig hilsen
Tommy Carlsen,
formand for menighedsrådet i Glostrup Sogn.

Ophavsret: