Hver søndag samles der ind i sognets kirker til et godt formål.
I våbenhuset er der et opslag, der fortælle hvilken organisation, der samles ind til i denne måned.
Indsamlingsperioden går fra 1. søndag i måneden til kl. 23.59 lørdagen efter den sidste søndag i måneden. Månedens indsamlede beløb vil blive oplæst under meddelelser i kirken om søndagen, ligesom de vil blive oplyst, her på siden.

Kollekt 2018/19

December:       Kirkens Korshær

                          Indsamlingen ved julehyggen i december går til sognets julehjælp

Juledagene:    Indsamlingen juleaften, juledag og 2. juledag går i 2017 til forfulgte kristne i mellemøsten ved Mission Øst

Januar:             Det Danske Bibelselskab

Februar:           Samvirkende Menighedsplejer

Marts:               Folkekirkens Nødhjælp

April:                 KFUM og KFUK i Danmark

Maj:                   Danmission

Juni:                  Tværkulturelt Center

Juli:                   Danske Sømands- og Udlandskirker

August:             Venskabsmenigheden i Talsi, Letland

September:      WeShelter (Mission Blandt Hjemløse)

Oktober:            "Reden"

November:        Glostrup Sogns julehjælp

 

Indsamlingen ved høstgudstjenesterne og den efterfølgende høstfest, går til sognets julehjælp.

Præsterne bemyndiges til, i særlige tilfælde - f.eks. ved særindsamlinger til katastrofeområder - at fravige kollektlisten.