Østervangkirken søger ny altsanger
Kirkekorsanger ved Østervangkirken
Østervangkirken i Glostrup sogn søger en altsanger til ansættelse 1. marts 2019 eller snarest derefter. Vi søger en sanger med et højt teknisk og musikalsk niveau, som både kan indgå i vores faste kvartet og synge solistisk. Vores kirkekor medvirker ved højmessen i kirken på søn- og helligdage. Derudover står sangerne til rådighed for kirkelige handlinger skiftevis to og to i kirken, på 2 nærliggende plejehjem samt Glostrup Krematorium.
Glostrup sogn er et stort sogn med mange kirkelige handlinger og god kirkegang. Vi lægger vægt på, at du har lyst til at indgå i et aktivt og varieret kirkemusikliv samt medvirke til at højne det musikalske niveau ved kirkens gudstjenester.
Lønnen består af:
1) en fast månedsløn.
2) en variabel månedsløn
Den faste månedsløn er 5.294,15 kr. pr. måned + 12½ % i feriepenge.
Den dækker højmesser inkl. korprøve, samt rådighed for kirkelige handlinger hver anden uge (tirsdag-fredag mellem kl. 11.00 – 15.00/ lørdag kl. 11.00 – 17.00).
Den variable månedsløn er baseret på afregning af de enkelte kirkelige handlinger,
andre gudstjenester og lejlighedsvis underholdning/koncerter, hvor sangerne medvirker. Kirkelige handlinger honoreres med 386,98 kr. + feriepenge pr. tjeneste.
Den samlede månedsløn varierer derfor efter antal tjenester.
Vi har i gennemsnitlig 3 kirkelige handlinger pr. uge. Tager man dette som eksempel bliver den variable månedsløn i gennemsnit 2.321,88 kr. Den samlede månedsløn bliver dermed gennemsnitligt på 7.616,03 kr.
Der er også mulighed for at tage løse tjenester samt vikariere i sognets anden kirke, Glostrup Kirke.
Ansøgning sendes til organist@glostrupsogn.dk
Nærmere oplysninger rettes til organist Martin Åkerwall (tlf. 20853503) på organist@glostrupsogn.dk
Ansøgningsfrist er 14. januar
Foresyngning/samtale 23. januar