Menighedsrådsvalg 2016

Ved sluttidspunktet for aflevering af kandidatlister, tirsdag den 27. september 2016, klokken 19, var der kun indkommet 1 kandidatliste; nemlig Glostrup Sogneliste, som blev dannet på orienterings- og opstillingsmødet den 13. september.

 

Dermed bortfalder menighedsrådsvalget i Glostrup Sogn, som var fastsat til afholdelse den 8. november 2016.

 

Det nye menighedsråd, som starter sit 4-årige virke den 1. søndag i Advent, og afholder det konstituerende møde den 23. november 2016, består herefter af følgende personer:

Anna Maria Enemark 
Inge Rose 
Tommy Carlsen 
Carl-Erik Denning 
Svend-Erik Reeløv-Pedersen 
Tinne Christensen 
Birthe Dyhr 
Kenneth Lange
Hanne Enevoldsen
Ole Helms 
Jette Skovgaard 
Benny Strømberg Klitbo 
Lissi Birgit Jensen 
Flemming Ibsen 
Anne-Mette Faurholdt 

og følgende suppleanter:

K. A. Henriksen 
Mogens Steen Johansen 
Ove Kongsløv 
Erik Schmidt Andersen

 

Referatet fra orienterings- og opstillingsmødet kan læses her

Referatet fra det konstituerende møde kan læses under menuen "Referater/dagsorden".

 

 

Ophavsret: