Nyheder

Fra april 2019 er sognepræst Dorte Thomsen bevilliget orlov og i hendes orlovsperiode er en gammel kending; nemlig Birgitte Hammershøy ansat som hendes vikar.
Endvidere har vi været så heldige at få yderligere en vikar bevilliget. Det drejer sig om Lars Emil Bolt, som nedenfor giver en lille præsentation af sig selv. Nærmere omkring ham, kan ses under menupunktet "Præster".
Mit navn er Lars Emil Bolt, og fra april og tre måneder har jeg fornøjelsen af at fungere som vikarierende sognepræst her i sognet. Jeg er 29 år, født og opvokset i Ordrup, men bor i dag på Østerbro med min kone, Nickie Mathilde. Som helt nyudklækket præst kan I regne med, at jeg kommer med masser af gåpåmod og arbejdslyst, og jeg er derfor glad for, at jeg får lov til at lære et så travlt sogn som Glostrup at kende.
Jeg interesserer mig meget for både teater og musik, og har brugt en stor del af min studietid på at studere den danske salmetradition. Min fritid bliver i stor stil brugt på dansk fodbold, men da benene ikke længere løber så hurtigt som de engang gjorde, nøjes jeg i dag med at nyde sporten fra tilskuerrækkerne.
Om end I vil tale fodbold eller kirkemusik skal I derfor være meget velkommen til at spørge ind til mig, når vi på et tidspunkt måske mødes.
Jeg glæder mig meget til at lære sognet at kende, og til at komme i gang med arbejdet.
På gensyn i kirken,
Lars Emil Bolt

 

Menighedsrådsformand Tommy Carlsen er desværre sygemeldt og hospitalsindlagt, hvorfor al henvendelse indtil videre skal ske til næstformand Carl-Erik Denning.
Den 26. maj blev der endelig indviet en flagstang ved Glostrup Kirke, ved en lille højtidelighed. Billeder herfra kan ses under menupunktet "Billeder".

 

Ophavsret: