Hvem er vi?

 

Glostrup Sogns Menighedspleje er en selvejende institution, der blev stiftet d. 6. september 2005 og har hjemsted i Østervangkirken. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, heraf er 2 medlemmer udpeget af genbrugsbutikken Kirkens Genbrug. Derudover deltager 2 præster og 2 menighedsrådsmedlemmer fra Glostrup sogn i bestyrelsesarbejdet. De øvrige medlemmer vælges på den årlige generalforsamling.

 

Her er vores vedtægter:

Vedtægt 1.jpg Vedtægt 2.jpg Vedtægt 3.jpg

 

Efter generalforsamlingen i marts 2018 består bestyrelsen af:

 

Sognepræst Andreas Thom, formand

Anne Olesen, næstformand

Per T. Hansen, sekretær

Irene Klitbo, kasserer

Sognepræst Malene Højen Lundquist

Vita Christensen, repræsentant for Glostrup Genbrug

Sognepræst Esper Silkjær, repræsentant for Glostrup Genbrug

Carl-Erik Denning, repræsentant for Glostrup Sogns menighedsråd

Birte Dyhr, repræsentant for Glostrup Sogns menighedsråd

Pia Møller, suppleant

Ritha Christiansen, Suppleant

Kirsten Vig, revisor

Erik Storgaard, revisor

Anders Madsen, revisorsuppleant