Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Forside

Velkommen til Glostrup Sogn

Glostrup Sogn er Danmarks næststørste sogn. Sognet repræsenteres ved to kirker, middelalderkirken Glostrup Kirke fra omkring 1180, og den nye kirke, Østervangkirken, indviet i 1970.   I Glostrup er der et menighedsråd, der varetager ansvaret for de to kirkers trivsel og udvikling.   Glostrup er en vestlig forstad til København med godt 21.000 borgere, heraf godt 16.000 folkekirkemedlemmer, og kommunegrænse og sognegrænse er identiske.    I Glostrup er der repræsenteret alle typer boliger, beliggende i ældre, nyere og flere helt nyanlagte kvarterer.   Byen er præget af meget erhvervsbyggeri - Glostrup er den by i Danmark der har flest arbejdspladser pr. indbygger – men er tillige beliggende ved gode rekreative områder som Vestskoven og strandparkerne ved Køge Bugt, med klitter, gode sandstrande og rent badevand. 
Som boligtyperne antyder det finder man i byen et rigt varieret befolkningsunderlag, hvad uddannelse, erhvervsbeskæftigelse og alder angår, og det stiller kirkerne over for spændende udfordringer. Udfordringer, der åbner op for et vidtfavnende og varieret kirkeliv.   Sognet er af praktiske grunde arbejdsmæssigt delt op i to distrikter: Glostrup Kirke´s distrikt og Østervangkirken´s distrikt. Glostrup Kirke´s distrikt er igen delt op i tre områder, Vestervang- Højvang- og Søndervangområde, og Østervangkirken´s distrikt er delt op to, Østervang- og Nordvangområde.   I sognet er der ansat 6 præster, én hospitalspræst og 5 sognepræster. De fem sognepræster er tilknyttet hvert sit område. Orientering om hvilke gade- og vejadresser i Glostrup Sogn der er henhørende til de 5 områder, gives ved henvendelse til kirkekontoret, 4361 3311.  

Med venlig hilsen

Glostrup Menighedsråd

O B S

Trods de skærpede coronatiltag i samfundet er du stadig velkommen i vore kirker.

Antallet af kirkegængere, som kan deltage, er uændret. Men du skal bære mundbind/visir, når du ankommer, og indtil du sidder på din plads og igen, når du forlader kirken.

 

Vær opmærksom på at flere gudstjenester og kirkelige aktiviteter fremover vil kræve tilmelding, for at man kan deltage.

Se liste over retningslinjer længere nede på denne side.

 

Aflysning:

Familiegudstjenesten "Gud og dermed Pasta" som var annonceret til den 12. november 2020 er desværre blevet aflyst.

Kom og vær med!

Nyheder fra præster, råd og medarbejdere

Foranstaltninger i anledning af Corona-virus

I Glostrup Sogn gælder for øjeblikket følgende retningslinjer i anledning af Corona-smittefaren:

Senest revideret den 27. oktober 2020

 • Vore kirker er åbne for almindelige gudstjenester - foruden dåb, vielser og bisættelser.

 • Søndagshøjmesserne og andre gudstjenester samt koncerter kan indtil videre afholdes med følgende antal deltagere:

  • I Glostrup Kirke 25 personer, hvis der synges - 44 personer, hvis der ikke synges.

  • I Østervangkirken 28 personer, hvis der synges - 47 personer, hvis der ikke synges.

  • I krematoriekapellet 26 personer, hvis der synges og 66 personer, hvis der ikke synges.

 • Ved ind- og udgang af kirkerne skal benyttes mundbind, som beholdes på, indtil man sidder på en plads.

 • Ved dåb, vielser og bisættelser, hvor deltagerne i forvejen kendes, og flere af dem tilhører samme husstand, kan der deltage flere end minimumsantallet. Dette aftales fra gang til gang med præsten.

 • Ved dåb, vielser og bisættelser kan man kun forvente at kunne deltage, hvis man er inviteret af familien/de pårørende.

 • Ved udendørs begravelse kan der maximalt deltage 50 personer.

 • Indtil videre vil der ikke være dåb under højmesserne.

 • Nadveruddeling under højmesserne vil foregå med behørige sikkerhedsforanstaltninger.

 • Indtil videre vil der ikke være kirkekaffe eller kirkefrokost efter højmesserne.

 • Musikalsk legestue genoptages tidligst efter efterårsferien.

 • Undervisning af konfirmander og minikonfirmander forventes genoptaget i løbet af efteråret med særlige sikkerhedsforanstaltninger.

 • Henvendelse til præsterne bør i første omgang ske digitalt eller pr. telefon. En personlig samtale kan aftales.
  Præsternes kontaktoplysninger finder du her -> Præster

 • Der gives ikke håndtryk og omfavnelser.

 • Afstandskrav skal overholdes, såvel i kirkerum som våbenhus.

 • Menighed og medvirkende skal være omhyggelige med håndhygiejnen.

 • Der skal bruges håndsprit, som blandt andet vil være stillet frem ved indgangen til kirker og kapel.

Hvis du har brug for en fortrolig samtale, kan du - udover at henvende dig til en af sognets præster - på nettet også henvende dig til www.sjaelesorg.nu, hvor Folkekirken har sat ekstra bemanding på.

Men du er også særdeles velkommen til at ringe til vore præster i Sognet - telefonnumrene findes her -> Præster

Oaser, hvor du tanker op

Dette er vores vision:

Glostrup Sogn er oaser i livet, hvor du finder ro, glæde og rum for kristen tro, tanke og fællesskab.

Glostrup Sogn er oaser i byen, hvor vi finder sammen i kirken, sognegården, på kirkegården, og hvor vi ellers mødes.

Glostrup sogn

Følg din kirke

Læs det nyeste sogneblad

Klik her for at hente sognebladet. Sognebladet kan desuden hentes følgende steder: 

Kirkerne, kontorpavillonen ved Glostrup Kirke, Kirkekontoret, Kirkegårdskontor, Krematorium, Glostrup Bibliotek, Lokalhistorisk Arkiv, Borgerservice, Dagcenter Sydvestvej, Dagcenter Hvissinge, Plejehjemmene, Kirkens Genbrug, Røde Kors butik, Glostrup Musikskole. Glostrup Bio, Glostrup Fritidscenter, Glostrup Idrætspark, Ejbykøbmanden.

Klik her og gense tidligere sogneblade:

Kirkebil

Hvis du er gangbesværet eller utryg ved at gå ud efter mørkets frembrud, kan du få transport til gudstjenester og arrangementer i Glostrup Kirke, Glostrup Fritidscenter og Østervangkirken ved at kontakte kirkekontoret på tlf. 4361 3311. Kontoret har åbent på hverdage fra kl. 9-13. Torsdag tillige fra kl. 15.00-17.00.

Genvej til det, du søger

Dåb
  Konfirmation
Vielse

Dødsfald

Attester