Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Forside

Velkommen til Glostrup Sogn

Glostrup Sogn er Danmarks næststørste sogn. Sognet repræsenteres ved to kirker, middelalderkirken Glostrup Kirke fra omkring 1180, og den nye kirke, Østervangkirken, indviet i 1970.   I Glostrup er der et menighedsråd, der varetager ansvaret for de to kirkers trivsel og udvikling.   Glostrup er en vestlig forstad til København med godt 21.000 borgere, heraf godt 16.000 folkekirkemedlemmer, og kommunegrænse og sognegrænse er identiske.    I Glostrup er der repræsenteret alle typer boliger, beliggende i ældre, nyere og flere helt nyanlagte kvarterer.   Byen er præget af meget erhvervsbyggeri - Glostrup er den by i Danmark der har flest arbejdspladser pr. indbygger – men er tillige beliggende ved gode rekreative områder som Vestskoven og strandparkerne ved Køge Bugt, med klitter, gode sandstrande og rent badevand. 
Som boligtyperne antyder det finder man i byen et rigt varieret befolkningsunderlag, hvad uddannelse, erhvervsbeskæftigelse og alder angår, og det stiller kirkerne over for spændende udfordringer. Udfordringer, der åbner op for et vidtfavnende og varieret kirkeliv.   Sognet er af praktiske grunde arbejdsmæssigt delt op i to distrikter: Glostrup Kirke´s distrikt og Østervangkirken´s distrikt. Glostrup Kirke´s distrikt er igen delt op i tre områder, Vestervang- Højvang- og Søndervangområde, og Østervangkirken´s distrikt er delt op to, Østervang- og Nordvangområde.   I sognet er der ansat 6 præster, én hospitalspræst og 5 sognepræster. De fem sognepræster er tilknyttet hvert sit område. Orientering om hvilke gade- og vejadresser i Glostrup Sogn der er henhørende til de 5 områder, gives ved henvendelse til kirkekontoret, 4361 3311.  

Med venlig hilsen

Glostrup Menighedsråd

O B S

Stadig afstand ved sang
Lykkeligvis er det nu muligt yderligere at lempe en stribe restriktioner i samfundet generelt.
Afstandskravene ved gudstjenester og kirkelige handlinger er desværre ikke lempet endnu. Der skal stadig være 2 meter mellem personer, når der synges. Det betyder, at vi desværre fortsat er underlagt de kendte begrænsninger på deltagerantallet ved søndagsgudstjenesterne samt ved dåb, vielse og bisættelse.

 

-->> Se liste over covid-retningslinjer længere nede på denne side.

 

Du er altid velkommen til at bede om en samtale med en præst. Du finder deres kontaktoplysninger HER

Nyheder fra præster, råd og medarbejdere

Kom og vær med!

Foranstaltninger i anledning af Corona-virus

Selv om meget nu genåbnes i samfundet generelt, gælder der fortsat en del restriktioner i kirkerne, især vedrørende deltagerantal og afstand.
I Glostrup Sogn gælder for øjeblikket følgende retningslinjer i anledning af Corona-smittefaren:

Senest revideret den 11. juni 2021

 • Der er fortsat restriktioner på antallet, der kan deltage i vore kirker.
  Ved søndagshøjmesser og andre gudstjenester kan der indtil videre deltage følgende antal :

  • I Glostrup Kirke 21 personer.

  • I Østervangkirken 28 personer.
    

 • Da der synges, skal der være 2 meter mellem individuelle kirkegængere.
   

 • Ved dåbsgudstjenester, vielser og bisættelser aftaler familien på forhånd med præsten, hvor mange der kan deltage.
  Deltagerne placeres ifølge en aftalt siddeplan med et max-antal deltagere.
   

 • Personer i nær kontakt kan sidde sammen. Der skal være 2 meter til næste familie/husstand.

 • Ved dåb, vielser og bisættelser kan man kun forvente at kunne deltage, hvis man er inviteret af familien/de pårørende.

 • Ved ind- og udgang af kirkerne skal benyttes mundbind, som beholdes på, indtil man sidder på en plads.

 • Ved udendørs begravelse er forsamlingsloftet ophævet.

 • Indtil videre vil der ikke være dåb under højmesserne.

 • Aktiviteter udover gudstjenester og kirkelige handlinger er genoptaget i et vist omfang. Afstandskravet  på 2 meter gælder ved sangaktiviteter.

 • En personlig samtale med en præst kan til enhver tid aftales. Kontaktoplysninger finder du her -> Præster

 • Der gives ikke håndtryk og omfavnelser.

 • Afstandskrav skal overholdes, såvel i kirkerum som våbenhus.

 • Menighed og medvirkende skal være omhyggelige med håndhygiejnen.

 • Der skal bruges håndsprit, som blandt andet vil være stillet frem ved indgangen til kirker og kapel.

Hvis du har brug for en fortrolig samtale, kan du - udover at henvende dig til en af sognets præster - på nettet også henvende dig til www.sjaelesorg.nu, hvor Folkekirken har sat ekstra bemanding på.

Men du er også særdeles velkommen til at ringe til vore præster i Sognet - telefonnumrene findes her -> Præster

Oaser, hvor du tanker op

Dette er vores vision:

Glostrup Sogn er oaser i livet, hvor du finder ro, glæde og rum for kristen tro, tanke og fællesskab.

Glostrup Sogn er oaser i byen, hvor vi finder sammen i kirken, sognegården, på kirkegården, og hvor vi ellers mødes.

Glostrup sogn
Facebook icon
Følg din kirke

Aktiviteter i Glostrup Sogn

Uret i vægenAktiviteter i Glostrup Kirke og Østervangkirken bliver annonceret i Folkebladet, her på hjemmesiden samt på Facebook.

Sognebladet bliver ikke længere trykt.

 

De gamle sogneblade kan du genlæse her.

 

 

Kirkebil

Hvis du er gangbesværet eller utryg ved at gå ud efter mørkets frembrud, kan du få transport til gudstjenester og arrangementer i Glostrup Kirke, Glostrup Fritidscenter og Østervangkirken ved at kontakte kirkekontoret på tlf. 4361 3311. Kontoret har åbent på hverdage fra kl. 9-13. Torsdag tillige fra kl. 15.00-17.00.