Forretningsudvalg

Udvalget varetager den overordnede administration af sognet, herunder personalesager, med menighedsrådets formand som formand. Udvalget udarbejder endvidere dagsorden til de ordinære menighedsrådsmøder.

Udvalget har følgende medlemmer:

  • Tommy Carlsen (formand)

  • Carl-Erik Denning

  • Anna Maria Enemark

  • Benny Klitbo

  • Esper Silkjær

  • Dorte Thomsen
  • Desuden deltager Tage Kleinbeck (personaleleder) og Jesper Larsen (kirkegårdsleder) i punkter vedrørende personale.