Kirkekontorets og kirkens medarbejdere

Find kirkekontor og sognegård

Glostrup Kirkekontor
Østervej 6
2600 Glostrup
Tlf. 43 61 33 11

Kontoret har åbent:
mandag - fredag kl. 9-13
torsdag tillige kl. 15.30-17.30
 

Kordegn og personaleledelse

Tage Kleinbeck
Personaleleder
Tlf: 4361 3311
E-mail: tkl@km.dk   

Louise Anne Tyler
Kordegn
Tlf: 4361 3311
E-mail: lat@km.dk

Organister

Martin Åkerwall
Mobil: 2085 3503
E-mail: organist@glostrupsogn.dk
Fast fridag mandag.

Merete Kuhlmann
Mobil: 2062 3417 
Fast fridag mandag.

Susanne Dyhr
Mobil: 6122 2591
E-mail: korleder@glostrupsogn.dk
Fast fridag mandag.
 

 

Kirketjenere

Carsten Høyer
Glostrup Kirke
Mobil: 6161 2391
E-mail: ch@glostrupsogn.dk
Fast fridag mandag

Dorthe Stormgaard
Østervangkirken
Tlf: 4361 3333
Mobil: 6162 8115
E-mail: ds@glostrupsogn.dk
Fast fridag mandag.

 

Kirke- og kulturmedarbejder

Thomas Olsen
Mobil: 61 62 04 37
E-mail: kateket.thomas@glostrupsogn.dk
Fast fridag mandag.

 

Ophavsret: