Navneændring

Blanket til navneændring findes på www.borger.dk. Der er, med få undtagelser, et gebyr på kr. 505 på navneændringer. Blanketten udfyldes og sendes elektronisk med NemID til kirkekontoret i bopælssognet, hvor man også kan få svar på spørgsmål omkring navneændring.

Navneændringsblanketten kan fås på kirkekontoret, såfremt man ikke har mulighed for at anvende www.borger.dk.