Medlemmer af menighedsrådet

Tommy Carlsen
Formand
Tlf. 4345 3080
Mobil 2877 5013
 
Anna Maria Enemark
Kontaktperson
Tlf. 4363 1202
Mobil 4011 7062
 
Hanne Enevoldsen
Tlf.: 4396 3402
Mobil.: 3027 4488
E-mail: haen@mail.dk
 
 
Inge Frydenlund Rose
Tlf: 43969394
Mobil: 23303773
 
 
Svend-Erik Reeløv-Pedersen
Kirkeværge
Tlf: 4344 0446
Mobil: 4028 4364
 
 
Ole Helms
Tlf: 4343 0543
Mobil: 2398 0543
 
 
 
Lissi B. Jensen
Mobil: 3035 8476
 
Benny Klitbo
Kasserer
Mobil: 4028 6500
E-mail: klitbo@post.tele.dk
 
Carl-Erik Denning
Næstformand
Mobil: 2572 3280
E-mail: carl-erik@denning.dk

 
 
Birte Dyhr
Tlf: 4396 5662
E-mail: bitteville@privat.dk

 
 
Tinne Christensen
Mobil: 5184 1624
E-mail: tinne.c@outlook.dk
 
 
Kenneth Lange
Mobil: 2877 3579
E-mail: lange2287@gmail.com
 
 
Anne-Mette Faurholdt
Tlf.: 4345 4243
Mobil: 2096 8366
 
 
 
Jette Skovgaard
Tlf: 43967167
Mobil: 28315355
E-mail: jetulf@gmail.com
 
 
Flemming M. Ibsen
Mobil: 2622 8749
E-mail: fmibsen@gmail.com
 

Mads Jensen
Medarbejderrepræsentant

 

Endvidere alle sognets præster medlemmer.  Mød præsterne her.

Læs mere om menighedsrådet og dets opgaver

Menighedsarbejdet foregår ofte i underudvalg.  Læs mere og de enkelte udvalg her.

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og du er meget velkommen. Se mødekalenderen her.

Menighedsrådets dagsordener og referater er også offentige. Læs dagdordener og referater her.