Medlemmer af menighedsrådet

Tommy Carlsen
Formand
Tlf. 4345 3080
Mobil 2877 5013
 
Anna Maria Enemark
Kontaktperson
Tlf. 4363 1202
Mobil 4011 7062
 
Hanne Enevoldsen
Tlf.: 4396 3402
Mobil.: 3027 4488
E-mail: haen@mail.dk
 
 
Inge Frydenlund Rose
Tlf: 43969394
Mobil: 23303773
 
 
Svend-Erik Reeløv-Pedersen
Kirkeværge
Tlf: 4344 0446
Mobil: 4028 4364
 
 
Ole Helms
Tlf: 4343 0543
Mobil: 2398 0543
 
 
 
Lissi B. Jensen
Mobil: 3035 8476
 
Benny Klitbo
Kasserer
Mobil: 4028 6500
E-mail: klitbo@post.tele.dk
 
Carl-Erik Denning
Næstformand
Mobil: 2572 3280
E-mail: carl-erik@denning.dk

 
 
Birte Dyhr
Tlf: 4396 5662
E-mail: bitteville@privat.dk

 
 
Tinne Christensen
Mobil: 5184 1624
E-mail: tinne.c@outlook.dk
 
 
Kenneth Lange
Mobil: 2877 3579
E-mail: lange2287@gmail.com
 
 
Anne-Mette Faurholdt
Tlf.: 4345 4243
Mobil: 2096 8366
 
 
 
Jette Skovgaard
Tlf: 43967167
Mobil: 28315355
E-mail: jetulf@gmail.com
 
 
Flemming M. Ibsen
Mobil: 2622 8749
E-mail: fmibsen@gmail.com
 

Mads Jensen
Medarbejderrepræsentant

 

Endvidere alle sognets præster medlemmer.  Mød præsterne her.

Læs mere om menighedsrådet og dets opgaver

Menighedsarbejdet foregår ofte i underudvalg.  Læs mere og de enkelte udvalg her.

Menighedsrådsmøderne er offentlige, og du er meget velkommen. Se mødekalenderen her.

Menighedsrådets dagsordener og referater er også offentige. Læs dagdordener og referater her.

Ophavsret: