Det samler vi ind til

Hver søndag samles der ind i sognets kirker til et godt formål. I våbenhuset er der et opslag, der fortæller hvilken organisation, der samles ind til i denne måned. 

Indsamlingsperioden går fra 1. søndag i måneden til kl. 23.59 lørdagen efter den sidste søndag i måneden. Månedens indsamlede beløb vil blive oplæst under meddelelser i kirken om søndagen, ligesom de vil blive oplyst, her på siden.

Kollekt 2020

Januar:
 
Det Danske Bibelselskab
Februar:
 
Samvirkende Menighedsplejer
Marts:
 
Folkekirkens Nødhjælp
April:
 
KFUM og KFUK i Danmark
Maj:
 
Danmission
Juni:
 
Tværkulturelt Center
Juli:
 
 Danske Sømands- og Udlandskirker
August:
 
Venskabsmenigheden i Talsi, Letland
September:
 
WeShelter (Mission Blandt Hjemløse)
Oktober:
 
"Reden"
November:
 
Glostrup Sogns julehjælp
December:
 
Kirkens Korshær
Juledagene:
 
Mission Øst, forfulgte kristne i Mellemøsten

Indsamlingen ved høstgudstjenesterne og den efterfølgende høstfest, går til sognets julehjælp.

Præsterne bemyndiges til, i særlige tilfælde - f.eks. ved særindsamlinger til katastrofeområder - at fravige kollektlisten.

Indsamlet indtil videre

Her kan du følge med i, hvor mange penge der er samlet ind ved kollekt indtil videre. Listen bliver løbende opdateret.

Se, hvordan det går.

Ophavsret: