Menighedsrådets udvalg

Menighedsrådet har nedsat adskillige underudvalg til varetagelse af specielle opgaver. Se hvad udvalget beskæftiger sig med og hvem, der sidder i udvalget: