Valgudvalg

Udvalget varetager det praktiske og administrative arbejde i forbindelse med menighedsrådsvalget hvert 4. år.

Udvalget har følgende medlemmer:

  • Carl-Erik Denning, formand

  • Tommy Carlsen, næstformand

  • Benny Klitbo, sekretær