Hvis du ønsker at knytte dit barn til Den danske Folkekirke, sker dette ved dåb af barnet. Navngivning af barnet kan ske i forbindelse med dåben.
Når man ønsker dåb rettes henvendelse til kordegnen på kirkekontoret, der oplyser om hvilken præst der er tjenestegørende den dag barnet ønskes døbt. Kordegnen skal have barnets fulde navn samt fulde navn og adresse (evt. personnummer) på mindst to og højst fem faddere, inklusive den der bærer barnet, forudsat at det ikke er en af forældrene, der bærer barnet. For at kunne stå fadder kræves det at man er døbt og mindst 15 år. Derefter aftales møde med præsten, der skal foretage dåben.
Hvis barnet skal døbes i en frikirke eller i udlandet, skal barnet navngives inden dåben.
Læs om dåb på http://www.kristendom.dk/daab